A szociális munkások, mint professzionális segítők az együttműködésre jelentkező iskolákban dolgoznak. Foglalkoztatásuk az iskolafenntartótól és a közvetlen iskolai hierarchiától függetlenül történik, a munkájukat a Munka Világa Közhasznú Egyesület finanszírozza és biztosítja számukra a szakmai támogatást.

Iskolai jelenlétük az összes lehetséges érintett (a tanulók, a diákok családtagjai, az iskolák tanárai) számára biztosítanak könnyebb elérhetőséget a személyes konzultációkra, a személyes támogatásra. A szolgáltatás célkitűzése az, hogy az azt igénybe vevők a találkozások során segítséget kapjanak a problémakezelési készségeik javításában, az életvezetési problémáik megoldásában. A program további célja, hogy az együttműködés eredményeként csökkenjenek a konfliktusok, a viselkedésben pozitív változások következzenek be, így a normaszegő, deviáns esetek előfordulása is csökkenjen. A várható pozitív hatás, hogy nőhet az iskola megtartó ereje, a lemorzsolódás esetszáma csökkenhet.

A program által nyújtott szolgáltatások:

Tanácsadás:

  • tanácsadás a diákok számára az iskolában és az iskolán kívüli problémáik kezelésére, támogatás a tanár-diák konfliktusok megoldásában,
  • pályaorientációs konzultációk,
  • tanácsadás szülőknek a gyermekük iskolai nehézségeinek, problémáinak megoldásában, nevelési problémáik megoldásához.

Ügyintézés, delegálás:

  • szociális problémák rendezéséhez nyújtott támogatás,
  • az esetkezelések során felmerülő problémák megoldásához külső szolgáltatásokhoz történő közvetítés,
  • delegálás az Egyesület által nyújtott egyéb szolgáltatásokhoz (Ifjúsági Klub, élménypedagógiai és élménypszichológiai csoportok, egyéni tanácsadás, szülőcsoport, családterápia, filmklub, pszichodráma csoportok, kreatív foglalkozások, személyiség- és kompetenciafejlesztő csoportok).

Közösségekre épített szociális munka:

  • iskolatanáccsal való együttműködés,
  • diákönkormányzatokkal való együttműködés,
  • információs rendezvények szervezése a pedagógusok, szülők, diákok számára.

Iskolai szociális munka

Updated on 2014-06-29T17:55:06+00:00, by Admin.