Ifjúsági Klub (csak ingyenes klubtagsági igazolvánnyal látogatható)

 • Rendelkezésre álló eszközök: asztali foci (csocsó), biliárd. darts, kártyázási lehetőség, filmnézési lehetőség házimozival, internet csatlakozási lehetőség
 • Beszélgetési, pihenési lehetőség
 • Információnyújtás: a droghasználat veszélyeiről, hatásairól, jogi következményeiről
 • Telefonálási lehetőség az egyén problémáinak megoldásához szervesen kapcsolódó ügyintézéshez
 • Jogsegélyszolgálat
 • Szabadidős, kulturális programok szervezése

Egyéni tanácsadás, egyéni foglalkozások veszélyeztetett fiatalok számára

 • Segítő szakemberek bevonásával életvezetési problémák, életvezetési nehézségek, viselkedési-beilleszkedési zavarok korrekciója. (Alacsonyküszöbű szolgáltatás.)
 • Információnyújtás a munka világában fellelhető képzési, átképzési lehetőségekről, munkahely-közvetítőkről, álláskeresési technikák tanítása.

Filmklub foglalkozások

 • A Filmklub alkalmat kínál arra, hogy a résztvevők átéljék, átérezzék a szituációs helyzeteket, szakember bevonása mellett saját szemszögükből elemezhessék a film mondanivalóját, üzenetét.

Élménypszichológiai csoportok: A célcsoport, akik a szociális háttér, vagy különböző pszichés, viselkedési problémák miatt fokozottan veszélyeztetett helyzetben vannak.

 • énkép, önismeret fejlesztése
 • saját erőforrások feltérképezése
 • a társadalomba való beilleszkedés segítése
 • megoldáskínálat az akadályok leküzdésére, a konfliktusok kezelésére
 • kudarcélmények feldolgozása
 • sikerélményhez juttatás cselekvő ismeretszerzés során
 • ön- és emberismeret fejlesztése
 • alkalmazkodó képesség fejlesztése
 • önuralom, önfegyelem növelése
 • térbeli tájékozódás, fizikai ügyesség fejlesztése
 • önálló, rugalmas gondolkodás kialakítása
 • koncentráló, megfigyelő képesség fejlesztése
 • fantázia, kreativitás fejlesztése
 • kapcsolatteremtés, kapcsolattartás szabályainak megismerése, megtartása
 • szociális érzékenység, szociális morál fejlesztése
 • viselkedési bátorság növelése
 • a biztonság, a bizalom átélése
 • a tiszta, érthető beszéd fejlesztése
 • a verbális és nonverbális kifejező eszközök gazdagítása
 • improvizatív és empatikus képesség fejlesztése
 • esztétikai érzékenység fejlesztése
 • őszinte, elfogadó együttműködés kialakítása
 • relaxációs, meditációs technikák megismerése
 • agykontroll és stresszoldó technikák megismerése
 • pozitív gondolkodás fejlesztése

Élménypedagógiai foglalkozások: A módszer próbára teszi a játékosok értékeit, tudását, képességeit és kreatív gondolkodását.

 • A folyamat során az aktívan részt vevők valós következményekkel járó tapasztalatokban részesülnek, és a megszerzett tudással ők maguk kísérleteznek, ahelyett hogy mások tapasztalatait olvasnák vagy hallgatnák.
 • A képzés során a csoport tagjai fizikailag és pszichikailag biztonságos, kontrollált körülmények között maguk is élménypedagógiai tevékenységeket, játékokat és gyakorlatokat próbálnak ki.
 • A végrehajtás után nagy gondot fordítanak az értékelésre, pozitív visszajelzések közvetítésére, a szituációban rejlő tanulságok levonására, valamint a más területeken is alkalmazható készségek és képességek felismertetésére.
 • A feldolgozás jellemzően csoportmunkában történik, melyben a résztvevők aktivitása szükséges.
 • A tevékenységek rendszere egy folyamatot alkot, amely lehetővé teszi, hogy a résztvevők kialakítsák viszonyukat a módszerhez, megtervezzék saját foglalkozásaikat, elsajátítsák a foglalkozásvezetés alapvető szabályait, és megismerjék annak elméleti hátterét.

Pszichodráma csoportok: Cél az önismeret és a személyiség fejlesztése csoportos módszerrel. A résztvevők tapasztalatszerzésének elősegítése az egyes magatartásformák hatásairól ún. védett környezetben.

 • Kreatív foglalkozások: Cél a hibás tanulási, ismeretelsajátítási technikák korrigálása, a tanulási nehézségek miatti iskolai lemorzsolódások megakadályozása.
 • Személyiség- és kompetenciafejlesztést célzó tematikus csoportok kompetenciafejlesztő programok: Speciális meditációs, relaxációs, agressziókezelő, érzelmi és szociális kompetenciát fejlesztő csoportfoglalkozások biztosítása.
 • Kortárssegítő képzés: A kortárssegítők elsősorban saját természetes közegükben működnek segítőként, legfontosabb szerepük a pozitív mintaadás.
  • Általuk értékként fogalmazódik meg az önismeret, támogatást kapnak problémáik megoldásában azok a fiatalok, akik megkeresik őket, s igyekszenek konfliktusok felmerülésekor közvetíteni a “győztes-győztes” kommunikáció alapelveinek megfelelően.
  • A mindennapos munkát időnként kiegészíti egy-egy kampányszerű prevenciós program lebonyolításában való közreműködés (pl.: egészségnap, esetenként felállított segítő helyek működtetése.

Továbbá....

 • Veszélyeztetett fiatalok szüleinek bevonását célzó programok: Szülőcsoportok a droghasználattal érintett fiatalok  hozzátartozói számára.
 • Családterápia lehetőségének biztosítása szakember bevonásával.

Szolgáltatások

Updated on 2014-06-29T19:44:35+00:00, by Admin.